Välkommen till Liberala Kvinnor i Jönköpings län.

Liberala kvinnor bildades 1935 först under namnet folkpartiets kvinnoförbund. Vi vill aktivt arbeta för kvinnors universella rättigheter och hoppas att Du vill vara med!
Vi har 48 medlemmar (2016)(en ökning med 282% de senaste två åren!), från alla delar av länet, och anordnar egna medlemsmöten och andra sammankomster tillsammans med Liberalerna i länet och ibland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan,(SV).

Under 2016 har vi haft till exempel haft möte för att diskutera och lära oss om kvinnor och nätvåld, med inbjudna gäster från Sveroc, Sveriges rollspelsförening (101000 medlemmar, jan-17) och representanter för FN:s organisation UN Women.

Tillsammans med LK Kronoberg hade vi stadsvandring i polkagriskokerskan Amalia Erikssons Gränna. Vi fick en föredragning på Gränna Museum om  kampen för rösträtt i början på 1900-talet. I november anordnades en after work-kväll på Internationella dagen för avskaffande av allt våld mot kvinnor, först med Sara Bodelsson från föreningen Svalan Indien-Bangladesh.

Vår riksordförande Gulan Avci diskuterade om det går att förena mångkultur med det sekulära samhället. Hur ska världens 4:e mest jämställda land klara av att inte utvecka parallellsamhällen? Riksdagsledamoten Birgitta Olsson talade om attityder och statistik.
– Enl WHO drabbas 1/3 av alla kvinnor av våld i hemmet.
– 100.000 kvinnor i Sverige drabbas av hedersvåld.
– 47000 kvinnor dör varje år av aborter

Positivt är att
– mödradödligheten halverats sedan 1990
– kvinnor förvärvsarbetar till 40% i hela världen.
– på global basis går lika många flickor och pojkar i skolan

Fortfarande behövs liberala kvinnor som står upp för alla kvinnors rätt till frihet och självbestämmande, jämställd arbetsmarknad, med lika lön för lika arbete, kvinnors pensioner mm, rätt till frihet från våld och rätt till trygghet i samhället.

Vi fortsätter under 2017 att anordna möten bl.a om jämställd vård och andra frågor som ni önskat.

Välkomen med egna förslag om angelägna frågor att diskutera i vårt liberalfeministiska nätverk i Jönköpings län!

Du behövs och dina åsikter är värdefulla!

 

Lena Skaring Thorsén
ordförande,

mail: lenathorsen48@gmail.com
tel 0708-372575
Lena Thorsén
Ordförande

Bli medlem