« Gå tillbaka ett steg

Ekonomi och jämställdhet

>

Idag tjänar en man 3,6 miljoner mer än en kvinna under ett arbetsliv. Denna ekonomiska ojämlikhet minskar kvinnors frihet och leder bland annat till att 50% av alla kvinnor enbart kommer att få vad som kallas garantipension, mellan 5000 och 8000 kronor i månaden. Det här är en verklighet få känner till. Ekonomisk jämställdhet är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna.

Den ojämlika ansvarsfördelningen uppstår under föräldraledigheten då ofta rollerna sätts, vilka sedan visat sig svåra att bryta. Liberala kvinnor anser att den ekonomiska ojämlikheten är en av de viktigaste och mest angelägna politiska utmaningarna idag, och vi måste agera nu!

 

MER OM OJÄMLIKHETERNA

Idag utbildar sig kvinnor mer än män, de har dessutom högre betyg men får trots detta bara 75% av det män får i plånboken. I huvudsak förklaras detta av att kvinnor arbetar i sektorer där arbetet värderas lägre, kvinnor återfinns inte på höga poster som ger de högsta lönerna och kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning än vad män gör. I grunden bottnar det i att kvinnor tar det största ansvaret för barnen samt det obetalda arbetet i hemmet.

För att klara kombinationen av hem och arbete väljer många kvinnor att arbeta deltid i branscher med låga löner och små möjligheter till avancemang och lönekarriär. På lång sikt ger det en annan allvarlig konsekvens nämligen att många kvinnor kommer att ha en pension de inte kan försörja sig på. Pensionsutredningen visar att hela 50% av alla kvinnor kommer att få den summa som kallas garantipension; mellan 5000 och 8000 kronor i månaden. Det här är en verklighet få känner till.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut