« Gå tillbaka ett steg

Ensamstående föräldrar

>

Ensamstående föräldrar lever i en särskilt utsatt situation. De barn som bara lever med en förälder har ofta en sämre ekonomisk situation än barn med två föräldrar, och får inte alltid det underhållsstöd hen har rätt till. Det är ofta kvinnor som lämnas att försörja och ta hand om barnen efter en separation och deras situation behöver uppmärksammas särskilt. Många kvinnodominerade omsorg- och serviceyrken innebär arbete utanför kontorstid. Förskola även på obekväm arbetstid kan vara en förutsättning för att kunna tacka ja till ett jobb. Ekonomisk ojämlikhet minskar kvinnors frihet och oberoende och det är viktigt att samhället stödjer de som jobbar inom yrken där arbetstiderna skiftar. Alternativet vore att de tvingades avstå jobb och egenförsörjning. Liberal politik är att underlätta för människor och ta bort hinder.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut