« Gå tillbaka ett steg

Företagande

>

Idag drivs ungefär 23 procent av alla företag av kvinnor. Det är alldeles för få och behöver bli fler. Majoriteten av dessa är småföretag med mindre än 30 anställda.Inom vård- och omsorgssektorn drivs nära 80 procent av företagen av kvinnor.

Vi tror att det är bra med en mångfald av utförare, med höga krav på kvalitet och kompetens. En viktig del för att uppnå detta är att det ges samma möjlighet att driva företag inom de områden där också kvinnor framförallt har den kompetens som krävs. Därför måste vi slå vakt om likvärdiga villkor för att starta och driva företag också inom välfärdssektorn där vinst är en lika stor förutsättning som i andra branscher för att kunna utveckla verksamheten, förbättra kvalitet och möta framtida behov.

Kunskapen om kvinnors företagande behöver ökas. De lagar och regleringar som omger företagare är inte sällan skapade utifrån en manlig företagarnorm. Socialförsäkringssystemen är utformat efter fasta heltidsanställningar långt ifrån de små företagens mindre stabila verklighet. Reglerna behöver ses över och anpassas till den verklighet som många företagare lever i.

Kvinnor driver ofta sin verksamhet i företagsformen enskild firma och som föräldraförsäkringen ser ut nu är den anpassad till företagsformen aktiebolag. Att försäkringskassans hemsida inte har någon huvudflik för företagare, bara för privatperson eller arbetsgivare, är talande. Alla hundratusentals företagare idag har sämre villkor överlag än vad arbetstagare har. Kvinnor är rent allmänt mindre riskbenägna och ofta har svårare att få lån på grund av brist på säkerhet i form av till exempel fastighet eller andra tillgångar. Därför vill Liberala kvinnnor att hela systemet ses över så att även kvinnor vill och vågar driva och starta företag.

 

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut