« Gå tillbaka ett steg

Föräldraförsäkringen

>

Den svenska föräldraförsäkringen är i grunden bra och har gjort att det går att förena yrkesliv och barnafödande. Men det ojämlika uttaget av föräldraförsäkringen leder till en skev fördelning av ansvar som kan prägla, framförallt kvinnors, hela liv. Eftersom barn- och hemansvar i hög grad blir deras domän under föräldraledigheten leder det ofta till att kvinnor efter föräldraledigheten arbetar deltid samt tar en större andel av det obetalda arbetet vilket får förödande konsekvenser för deras ekonomi. Arbetsgivare väljer i högre utsträckning bort kvinnor då de anses som riskarbetskraft eftersom sannolikheten för att en kvinna ska vara borta från jobbet är betydligt större än att en man är det. Så länge det är så kommer rationellt agerande arbetsgivare fortsätta att ge män prioritet. Även kvinnor som inte har några barn får ”kvinnoböter” då de också förutsätts vara frånvarande på samma sätt eftersom arbetsgivare inte vet vilka individer som kommer att vara borta mer och därför tar det säkra före det osäkra.

Normer och förväntningar är många gånger det som styr utfallet av hur ledigheten fördelas. Män som vill ta ut en större andel och vara mer med sina barn upplever att de blir motarbetade och förväntningarna att snabbt vara tillbaka på jobbet är starka. Konsekvenserna blir inte sällan att karriär och löneutveckling försämras drastiskt för de män som beter sig så som kvinnor förväntas göra. Detta är inte rimligt. Barn har rätt till båda sina föräldrar!

Liberala Kvinnor anser att konsekvenserna av föräldraförsäkringens nuvarande utformning är orimliga, för samhället och framförallt för enskilda individer. Löneskillnaderna kommer inte att minska förrän skillnaderna i ansvaret för barn och det obetalda arbetet minskar och därför måste vi fokusera insatserna hit. Ytterligare öronmärkning vikta för respektive förälder är en reform som skulle göra skillnad.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut