« Gå tillbaka ett steg

Jämställt ägande

>

Kvinnor och män äger olika mycket såväl i det enskilda förhållandet som i samhället i stort. Kvinnors nettoägande är 76% av männens. Skillnaden ökar med stigande ålder. Störst ökning kommer under de år då de flesta har barn hemma. Under åren 20-29 äger kvinnor 86% jämfört med männens finansiella ägande men mellan åren 30-49 äger kvinnorna bara 70% för att fortsätta sjunka till 60% när barnen flyttar hemifrån. Det finns anledning att tro att kvinnor förlorar ekonomiskt även i detta avseende på att ta större ansvar för hem och barn. Ett ojämställt ägande i familjen påverkar jämvikten i köksbordsförhandlingarna om vem som ska vara hemma med barnen. Den som har sämst ekonomi har oftare mindre möjligheter att driva igenom sina lösningar.

Storleken på lönen och i vilken utsträckning kvinnor driver företag påverkar de generella skillnaderna. Bristen på kapital påverkar möjligheten att starta och utveckla företag. Det påverkar också den enskilda handlingsfriheten i många andra avseenden. Bland kvinnor är det vanligare att ta mindre risker när det gäller finansiellt ägande. Kvinnor äger hellre bostadsrätter än män.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut