« Gå tillbaka ett steg

Makten över plånboken

>

Unionen har uttalade mål om att kvinnor och män skall ha samma möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv. Målet ligger tyvärr långt ifrån verkligheten. Att kvinnor i lägre grad än män deltar på arbetsmarknaden i EU hänger samman med att vi fortfarande har ett könsuppdelat Europa där kvinnor tar ansvaret för barn, hushållsarbete och ofta äldre släktingar.

 

SYSSELSÄTTNING

Alliansregeringen kräver att mäns och kvinnors sysselsättning ska vara minst 75 procent i EU. Fler regeringar i EU måste inse att brist på jämställdhet har ett ekonomiskt pris, både för den enskilda individen, det egna landet och för unionen. Högre sammantagen sysselsättningsgrad är en nyckel till att hantera den åldrande befolkningen i EU, med allt färre som ska försörja allt fler.

Unionens BNP skulle kunna öka med hela 27 procent om kvinnor jobbade i lika stor utsträckning som män i EU, visar en forskningsrapport från Umeå universitet. Den ekonomiska ojämlikheten minskar kvinnors frihet. Det är en angelägen utmaning för EU:s konkurrenskraft att fler kvinnor kommer i arbete!

 

UTBILDADE KVINNOR OCH MÄN

Europas kvinnor är välutbildade, fler kvinnor än män studerar. Närmare 60 procent av alla universitetsexamina i EU tas ut av kvinnor men endast 60 procent av unionens kvinnor i förvärvsarbetande ålder har ett jobb och i vissa länder är siffran lägre än 50 procent. På Malta arbetar färre än fyra av tio kvinnor. Män tjänar nära 20 procent mer än kvinnor i EU och fyra gånger så många kvinnor som män jobbar deltid. Sambeskattning, som hämmar kvinnligt förvärvsarbete, finns kvar i åtskilliga länder. Allt detta påverkar framtida pension och begränsar kvinnors ekonomiska självständighet.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut