Idag tjänar en man 3,6 miljoner mer än en kvinna under sitt arbetsliv. En ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda löner och som följd minskar kvinnors ekonomiska frihet och handlingsutrymme.

Trots att kvinnor idag utbildar sig mer än män, och i genomsnitt får högre betyg, får de ändå bara 75% av det män får i plånboken. I huvudsak förklaras detta av att kvinnor arbetar i sektorer där arbetet värderas lägre, att kvinnor inte återfinns på högre positioner med de högsta lönerna och att kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning än vad män gör. För att klara förväntningarna på att kunna sköta både hem och arbete väljer många kvinnor att arbeta deltid i branscher med låga löner och små möjligheter till avancemang och lönekarriär. Detta innebär bland annat att 50% av alla kvinnor enbart får den lägre så kallade garantipensionen, en ojämnställd arbetsmarknad ger också en ojämställd ålderdom.

Liberala kvinnor anser att en jämställd arbetsmarknad är en av de viktigaste och mest angelägna politiska utmaningarna och vi måste agera nu.

Idag drivs en minoritet av Sveriges företag av kvinnor. Vi måste slå vakt om likvärdiga och rättvisa villkor att starta och driva företag även inom de kompetensområden där fler kvinnor finns. Därför är också möjlighet till vinst för företag inom välfärdssektorn en självklarhet.

En egen inkomst är en hörnpelare i den liberala feminismen och för kvinnors självständighet. För varje tia mannen får i plånboken får kvinnan nöja sig med 7,50. Kvinnor tjänar mindre trots högre utbildning. Det är hög tid att ändra på detta.

Vi ska hålla i många år på arbetsmarknaden. Så ser tyvärr inte verkligheten ut och sjukskrivningarna på många kvinnodominerade arbetsplatser är alltför vanliga. Vi behöver en politik för ett mer hållbart och tillgängligt arbetsliv.