Kvinnor arbetar två tredjedelar av världens arbetstimmar, men tjänar en tiondel av all inkomst och äger bara en hundradel. Trots att 70 procent av världens fattiga är kvinnor vet ingen hur mycket av vårt svenska bistånd som når dem.

“Gender discrimination is the source of endemic poverty, of inequitable and low economic growth, of high HIV prevalence, and of inadequate governance” konstaterar FN. Vi får inte blunda för hur världen ser ut. Som rik välfärdsstat är världens kvinnor vårt ansvar. För Liberala Kvinnor är det självklart att minst hälften av svenskt bistånd ska nå de kvinnor som behöver oss.