Varje individ ska ha samma rättighet och möjlighet till att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Män som utsätter kvinnor för våld utgör är ett allvarligt hot mot kvinnor och barns hälsa och välmående. Våldet är ett omfattande folkhälso – och samhällsproblem som berör både kvinnor och män.

Under 2012 anmäldes 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. Omkring 17 kvinnor mördas årligen av en närstående man. Enligt Rädda Barnen bevittnar ungefär var 10:e barn i Sverige misshandel av deras mamma. Det betyder att ungefär 200 000 barn i Sverige är brottsoffer. Hemmet, som anses vara den tryggaste platsen i ens liv, förvandlas till en brottsplats där barnens största oro blir att finna sin mamma sönderslagen eller i värsta fall död. I familjer där mamman utsätts för misshandel förblir även barnen offer för slag.

Kvinnor utsätts för misshandel i mycket större omfattning än vad som kommer till myndigheternas kännedom. Ofta är förövaren en make, sambo eller partner som man älskar eller älskat, vilket gör att inte alla vågar anmäla brottet. Även när det handlar om sexualbrott är kvinnan i flertalet fall bekant med förövaren vilket bidrar till rädsla för att göra en anmälan och skuldpåtagande.

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som inskränker människors fri- och rättigheter för att bevara familjens heder.  Skillnaden mellan hedersförtryck och annat patriarkalt våld är att det finns en kollektiv acceptans och stöd från familj och släkt för att bevara föreställningen av kön, makt och sexualitet.