Skolan är central för att ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Skolan ska förmedla kunskaper men också förmedla vad det innebär att vara medborgare. För att ge alla barn likvärdiga chanser att utvecklas och ta vara på sin begåvning måste skolan ha genuspedagogisk kompetens så att inte de gamla könsrollskostymerna tillåts sätta gränser för flickors och pojkars drömmar. Det handlar om att bli medveten om hur våra förväntningar begränsar pojkar och flickor på olika sätt; tex. kan det vara att prata lika mycket och varierat till pojkar så att de
inte tidigt begränsas i sin språkliga utveckling. Skolan ska öpnna dörrar och visa på möjligheter.

Sverige har inte råd att tappa kvinnliga forskarbegåvningar vilket ofta är fallet idag. Pga av brister i socialförsäkringarna är det idag svårt att kombinera familj och forskarkarriär vilket gör att många kvinnor hoppar av och Sverige går miste om viktiga forskningsinsatser och den enskilde får betala ett högt pris närdrömmen om en forskarkarriär inte kan förverkligas. Det är inte rimligt att man ska behöva välja! Dessutom är forskarvärlden mycket mansdominerad vilket till stor del beror på traditioner och manliga nätverk. Liberala kvinnor vill se ett modernt regelverk och en ökad transparens i tillsättningen av post doc tjänster.