Mary Wollstonecraft – den första feministen

Krönika publicerad i tidningen NU 2009

Hon kallas den första feministen

mary wollstonecraft

”Jag ska bli den första av ett nytt släkte” skriver Mary Wollstonecraft, sin tids kanske mest oförskräckta, rakryggade och kontroversiella kvinna, i ett brev till sin syster 1787. Historien har gett Mary Wollstonecrafträtt. I dag kallas hon den första feministen. Mary Wollstonecrafts korta liv – hon dog i barnsäng tio år efter brevet till systern– är som en roman.Hon föddes i England 1759 i en lågadlig familj. Fadern var alkoholiserad och misshandlade modern. Mary Wollstonecraft beslöt sig tidigt för att aldrig gifta sig. ”Jag vill inte ha makten över männen. Jag vill enbart ha maktenöver mig själv”. Män var dock inte betydelselösa för henne. Tvärtom. Hon levde i flera passionerade förhållanden. Mary Wollstonecraft startar 1784 en flickskola somhon driver under några år samtidigt som hon ger ut en bok om kvinnlig uppfostran.

Efter en kortare tid som guvernant på Irland arbetar hon i London hos en radikal förläggare som låter publicera hennes artiklar och pamfletter.Som sann rebell hyllar Mary Wollstonecraft denfranska revolutionen på plats i Paris. 1790 ger hon ut ”Till försvar för människans rättigheter”. Hon slår fast att alla människor har vissa medfödda rättigheter och attackerarbland annat överklassens privilegier och slavhandeln.1791 reserveras det franska medborgarskapet för män och konstitutionen utestänger kvinnor från politisk verksamhet. Aktivisten Olympe de Gouges avrättades till och med för sina försök att utvidga rättigheterna tillatt omfatta kvinnor. Djupt besviken skriver Mary Wollstonecraft sitt mest kända verk ”Till försvar för kvinnans rättigheter” som publiceras 1792. Rasande pläderar hon för alla människors medfödda värde och hon betonar könens jämlikhet.Wollstonecraft menar, till skillnad mot Rousseau, att det är samhället och inte naturen som skapar könsrollernaoch kvinnans underordning. Wollstonecraft är kritisk mot kvinnor som ”uppför sig som dockor”. Men hon är medveten om kulturens påverkan: ”Med tanke på hur länge kvinnorna befunnit sig i denna beroendeställning,är det väl inte underligt att somliga av dem klamrar sig fast vid sina bojor och viftar på svansen som en spaniel.”Kvinnor måste utbildas, så att de kan vara med och förändra världen – vid männens sida.

Mary Wollstonecraft är för många känd som mor till Mary Shelley som skrev Frankenstein, den första science fiction-romanen. För alla som känner ödmjukhet inför demokratins historia är Mary Wollstonecrafts författarskapväl värd en egen bekantskap.

Jenny Sonesson