Kerstin Hesselgren – medaljen

Till minnet av Kerstin Hesselgren delar Liberala Kvinnor årligen ut Kerstin Hesselgren-medaljen till en person som har förändrat och förbättra kvinnors situation såväl i Sverige som utomlands, till en person med ett brinnande engagemang i jämställdhetsfrågor.

Kerstin Hesselgren

Kerstin Hesselgren

 

Vem var Kerstin Hesselgren?
Kerstin Hesselgren (1872-1962) var den första kvinnan som officiellt valdes in i riksdagen den 12 september 1921. Kerstin Hesselgren var en fantastisk organisatör, föreläsare och inspiratör för många kvinnor .En sann pionjär som bidrog till att göra Sverige mer demokratiskt och mer jämställt. Kerstin Hesselgren drev fram att kvinnor fick utbilda sig vid statliga läroverk, att kvinnor fick behörighet till statliga ämbeten och hon drev frågor om lika lön för kvinnor och män, om sexualupplysning och förbättrad abortlagstiftningen. Hon var den första riksdagsledamot som uttalade ordet ”barn” från riksdagens talarstol. Hon drev på för en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor.

ÅRETS MEDALJÖRER:
Bengt Westerberg, För att med stort mod och stark övertygelse ha övertygat både sitt eget parti och en koalitionsregering om att Sverige behöver fler barnlediga pappor genom att införa den allra första pappamånaden i den svenska föräldraförsäkringen 1994. För att ha sett till att 400 män utbildades till att leda pappaskolor över hela landet och samtidigt ha inspirerat män i olika delar av världen att våga starta pappaskolor. För att ha skapat en nationell organisation med jämställdhetsdirektörer vid varje länsstyrelse i vårt avlånga land. För att du som första man ville bli Sveriges jämställdhetsminister och gjorde historiska insatser som har betytt mycket för att kvinnor och män ska kunna förena arbete och familj samt att många barn fått bättre kontakt med sina pappor inte bara i Sverige utan också i många andra länder i världen. Bengt Westerberg är fd partiledare (FP) och var social –och jämställdhetsminister 1991-1994. Till tidigare titlar som hederskvinna kan nu Bengt Westerberg också titulera sig som mottagare av Kerstin Hesselgren medaljen.

Nurgul Asylbekova för att under Kirgizistan turbulenta 2000 tal oförtrutet arbetat för att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. En inspirationskälla för kvinnor inte bara i Kirgizistan utan för kvinnor runt om i världen Nurgul Asylbekova är 38 år och kommer från Kirgizistan i Centralasien. Hon arbetar sedan flera år tillbaka som jämställdhetskoordinator på FN organet UNDP i Bishekek. Nyligen uppmärksammades av FN för sina lysande insatser på jämställdhetsområdet.

Hoda Badran, för hennes förmåga att ena kvinnor av skiftade bakgrund till gemensamma krav på kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter i det post revolutionära Egypten. Hoda Badran är 74 år, har en doktorsgrad i samhällsvetenskap och kommer från Egypten. Hon är ordförande för organisationen Alliance for Arab Women som är en paraplyorganisation för en lång rad organisationer som arbetar för kvinnors empowerment. Hoda Badran deltog aktiv på Tahrirtorget under revolutionen i februari 2011.