Women and Revolution

Women and RevolutionUnder dagens seminarium, Women and Revolution, kom ett 40-tal åhörare för att lyssna på en paneldiskussion med Bonnie Bernström, ordförande Liberala Kvinnor, Dr Hoda Badran, ordförande för Alliance for Arab Women och Nurgul Asylbekova, FN:s koordinator för jämställdhet i Kirgizistan. Modererat av demokratiambassadören Maria Leissner.

Badran och Asylbekova berättade om deras jämställdhetskamp samt effekterna av jämställdhetsarbetet efter revolutionerna i respektive land.