Liberala Kvinnor i Ryssland

Under helgen den 7-9 oktober besökte en grupp från Liberala Kvinnor det ryska oppositionella partiet Jabloko i St Petersburg. Detta var det första besöket som förhoppningsvis lägger grunden till ett mentorskapsprogram mellan ryska och svenska politiker. Den svenska gruppen bestod av Marita Hirschberg Götene, Karolina Hilding Uppsala, Karin Westerberg Södertälje, Lill Jansson Lerum och Charlotte Klötz från Nordanstig.

En stor del av besöket fokuserades på det kommande ryska valet. Den 4 december är det val till den ryska duman samt till de olika federala råden. St Petersburg med sina nära 5 miljoner invånare är ett sk federationssubjekt med en egen guvernör. Jabloko som nu inte är representerade i den federala duman har för att få ställa upp i valet varit tvungna att samla in nära 40 000 namnunderskrifter under en period av tre veckor i St Petersburgs området. Enligt den ryska konstitutionen behöver heller inte valmyndigheten i förväg tala om hur många veckor som partierna har för att samla in namnunderskrifter eller när detta ska ske. Sedan kan valmyndigheten när som helst, fram till fyra dagar innan valdagen underkänna de inlämnade namnunderskrifterna med anledning av om de anser att de inte stämmer etc. Granskningen av namnunderskrifter är också godtycklig och som någon uttryckte det; det är inte där som det bestäms vem som får ställa upp i valet eller inte. I valet är St Petersburg uppdelat i 51 valkretsar där förstanamnet är detsamma medan andranamnet varierar, här är nästan 1/3 kvinnor. Förstanamnet är i det här fallet Jablokos grundare Grigorij Javlinskij som nu gör comeback.

På fredagen deltog den svenska gruppen i en minnescermoni för den mördade journalisten och människorättskämpen Anna Politkovskaja som bragdes om livet för fem år i hissen på väg hem. Mordet tros ha kopplingar till hennes arbete och är föga förvånande fortfarande ouppklarat.

Under lördagen besökte den svenska gruppen två ryska motsvarigheter till stadsdelsnämnder. I den ena finns de enda två kvinnliga stadsdelsledamöterna från Jabloko representerade. Övriga ledamöter i stadsdelsnämnderna är främst från det ryska maktpartiet Enade Ryssland eller också oberoende. Stadsdelsnämnderna har till viss del liknande ansvarsområden som de svenska dvs. det handlar om bostäder, infrastruktur, sophantering osv.

Att vara oppositionell lokalpolitiker i Ryssland innebär att du arbetar i en motvind som är svårt att föreställa sig i Sverige. Du måste kämpa mot korruption, valfusk, godtyckliga lagtolkningar och som kvinna och politiker måste du också kämpa mot allt annat är flexibla könsroller, fördomar och vad kvinnor och män kan och ska göra.