Genusvetare från SU besöker LK

Den 9 november 2011 fick Liberala Kvinnor besök av studenter från genusvetarprogrammet på Stockholms Universitet. Ett 40-tal studenter lyssnade bland annat på LK-kansli, Maria Nilsson och Mexhide Spahija, och riksdagsledamoten Anna Steele. Studenterna fick höra om LKs historia och våra hjärtefrågor men också om Folkpartiets HBT-politik. Studenterna var flitiga och ställde många viktiga frågor.

Av tradition besöks LK varje termin av studenter från Stockholms Universitet, förutom oss besöker de även Vänsterpartiet.