“När vapnen tystnat men kriget fortsätter – med våldtäkt som vapen”

Seminarium, när vapnen tysnatLiberala Kvinnor var med och anordnade ett seminarium som Eva Flyborg, riksdagsledamot (FP), ledde tillsammans med Margot Wallström, FN, Åsa Lindestam, riksdagsledamot (S) och Sverker Göranson, ÖB om sexuellt våld mot kvinnor i beväpnade konflikter. Över 100 åhörare kom till förstakammarsalen i Riksdagen.

Våldtäkt i väpnande konflikter är en form av krigsföring där kvinnans kropp och integritet får betala priset för etniska stridigheter. Massvåldtäker används som vapen och är ofta beordrade från högre instanser. Från kriget i Bosnien rapporterades om 50 000 våldtäkter. FN:s siffra från Rwanda talar om 250 000 våldtäkter. Hela samhällen slås sönder.

FN:s säkerhetsråd har antagit två viktiga resolutioner, 1325 och 1820, i kampen mot sexuellt våld i väpnade konflikter. Resolutionerna syftar till att ha fastslå ett genusperspektiv i fredsfrämjande verksamhet samt straffa förövare och krigsherrar enligt internationell rätt i Haag domstolen. I januari 2010 utnämndes Margot Wallström av generalsekretare, Ban Ki-Moon, till FN:s första särskilda representant att genomföra FN-resolutionen 1820 om sexuellt våld i krigsdrabbade områden.