Professionella, lönsamma och jämställda bolag – utan kvotering

Den 23 november arrangerade Liberala Kvinnor tillsammans med Alliansens övriga kvinnoförbund ett seminarium kring jämställdhet och bolagsstyrelser. Seminariet hade föregåtts av ett rundabords samtal där ett antal åtgärder förts fram för diskussion och som resulterat i 6 punkter som nu utgjorde ramen för dagens seminarium. Inledningsvis gav jämställdhetsminister Nyamko Sabuni en överblick över regeringens jämställdhetsarbete därefter diskuterade en panel bestående av Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv, Carina Lundberg Markow ägarrepresentant Folksam, Annika Vänje forskare KTH och Nyamko Sabuni  bl.a. åtgärder som LOV, valberedningsåtgärder, obligatorisk styrelse utbildning på vissa högskoleutbildningar. Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet gav en kort redogörelse för hur näringsdepartementet bl.a. via styrelsekraft och ambassadörer för kvinnligt företagande har arbetat med denna fråga. Seminariet avslutades med att representanter för Alliansens kvinnoförbund där Liberala Kvinnor representerades av styrelseledamoten Amelie Tarschys Ingre fick möjlighet att samtala kring de kommer att arbeta vidare med dessa frågor.