Aktivistseminarium i Serbien 8-11 dec 2011

Liberala Kvinnor deltog genom Mexhide Spahija på SILCs aktivistseminarium i Belgrad, Serbien, tillsammans med ett 50-tal deltagare. Varje år träffar SILC sina samarbetspartner i olika delar av världen. Årets värdar var Liberal Democratic Party of Serbia (LDP). Temat för i år var ungdomsarbetslöshet, deltagarna presenterade liberala arbetsmarknadsåtgärder. Liberala Kvinnor problematiserade ungdomsarbetslösheten och åtgärdsförslagen utifrån ett genusperspektiv.

Under året har Liberala Kvinnor fördjupat sitt samarbete med SILC; LK bidrar till att förstärka jämställdhetsarbetet för SILCs samarbetspartner.