LK gästades av inspirerande kvinnorättsaktivister

Mellan den 15 – 17 januari gästades Liberala Kvinnor av fyra representanter från Alliance of Arab Women Egypten (AAW). AAW är en paraplyorganisation som arbetar för kvinnors rättigheter och politisk deltagande i landet.

Liberala Kvinnor bjöd på ett fullspäckat schema där vi bl.a. besökte EU-ministerns kansli, stadshuset, FP:s partisekreterare och tjänstemän på riksdagen. Syftet med deras besök var att skapa förståelse för svenska politikers assistans i deras arbete. De fick träffa politiker på olika nivåer, kommun, landsting och riksdag. De träffade även politiska och opolitiska tjänsteman. Det egyptiska systemet bygger inte på samma principer som i Sverige där politiker erbjuds stöd, utan i Egypten avgör plånboken hur stor stab en politiker har. Kvinnor saknar oftast lika tillgång till kapital och har därför sämre utgångsläge än män.

I samarbete med Swedish International center (SILC) anordnade vi ett seminarium under temat ”The new Egypt: Leaving women behind?”. Representanterna från AAW berättade om kvinnor situation i dagens Egypten, post- electum. Ett ca 40-tal åhörare kom för att lyssna på dessa inspirerande kvinnorättsaktivister.