LK gästades av LDP Serbias kvinnonätverk

Den 19 – 22 februari, gästades Liberala Kvinnor av LDP Serbias kvinnonätverk. Som vanligt bjöds det på ett fullspäckat schema. Vi gjorde studiebesök på ”Alla kvinnors hus”. Alla kvinnors hus är en ideell förening som arbetar med våldsutsatta kvinnor, de erbjuder skyddad boende samt telefonjour med rådgivning.

Bonnie Bernström, höll föredrag om Liberala Kvinnor och liberal feminism. Heta och konstruktiva diskussioner utbytes mellan deltagarna. Vi hade även äran att få besök av Helena Bargholtz och riksdagens tredje vice talman, Liselott Hagberg.

Liberala Kvinnor Stockholm berättade om hur det är att arbeta med jämställdhetsfrågor på lokalnivå. Mötet avslutades med mingelkväll med ett 30-tal besökare. Maria Leissner, Folkpartiets enda kvinnliga partiledare och idag demokratiambassadör, höll ett brandtal för deltagarna.