Mors Dag kampanj – Låt bli min mamma!

På söndagen den 27 maj är det Mors Dag. Liberala Kvinnor tillsammans med Alla Kvinnors hus Stockholm uppmärksammar dagen med en manifestation på Mynttorget 2, klockan 12.30 där vi kräver regeringen på tydligare riktlinjer för våld i nära relationer.

Enligt BRÅ:s statistiska utdrag 2011, har anmälningar av misshandel mot kvinnor ökat med 30 % de senaste tio åren. Enligt Rädda Barnen bevittnar ungefär var 10:e barn i Sverige misshandel av deras mamma. Det betyder att ungefär 200 000 barn i Sverige är brottsoffer. Hemmet, som anses vara den tryggaste platsen i ens liv, förvandlas till en brottsplats där barnens största oro blir att finna sin mamma sönderslagen eller i värsta fall död. I familjer där mamman utsätts för misshandel förblir även barnen offer för slag.

Detta kan aldrig accepteras! Därför ställer vi samtliga krav till regeringen:

1. Säkra pengar för kvinnojourer. Kvinnojourer gör mycket av myndigheternas jobb, de ska inte behöva vara osäkra över sina bidrag. Vi vill att kvinnojourer ska få permanenta bidrag.

2. Mer back-up från polisen. Många kvinnor flyr med vad de har på kroppen, när de senare återvänder för att hämta sina personliga tillhörigheter så utsätts kvinnorna ytterligare igen för våld och i värsta fall för mord. Vi kräver tydligare riktlinjer för polisen att ställa upp och vara behjälpliga för brottsoffer vid återhämtning av sina personliga ägodelar.

Kom till Mynttorget nu på söndag och visa ditt stöd.