Ändra bevisbördan för sexualbrott

Artikel publicerad i DN 20130519 (pappersbilagan)

Så var det dags för en friande våldtäktsdom igen. ”Alla” tycks rörande överens om att domen var felaktig men Hanne Kjöller skriver i DN (18/5), efter att ha läst domen, att hon inte kunnat hitta något tecken på att det var fel att fria. Tyvärr lär varken Hannes balanserade artikel eller domen i sin helhet få samma spridning som ryktena om den här och liknande domar.

Det väcks idag alldeles för få åtal för våldtäkt och alldeles för få åtal leder till fällande domar. Även om lagstiftningen är på väg att skärpas återstår problemet med en orimlig bevisbörda för åklagaren. En bevisbörda som går ut över brottsoffren.

Inte nog med att åklagaren ska visa att samtycke saknats, dessutom ska åklagaren visa att den misstänkte förstått det. Många åtal ogillas, trots att det faktiskt gått att bevisa att offret inte samtyckt, för att det inte ansetts bevisat att den misstänkte förstått att samtycke saknats.

Jag har ett förslag på en lagändring som skulle förändra rättsläget. Debatten har under lång tid handlat om ifall det ska räcka med bristande samtycke för att någon ska kunna dömas för våldtäkt. Förslag har förts fram om förändringar av de första paragraferna i kapitel 6 i brottsbalken.

Men det finns en mer framkomlig väg som inte verkar ha uppmärksammats alls, nämligen i 6:e kapitlets 13 § som reglerar bevisbördan. Av den paragrafen framgår att lagstiftaren har valt att underlätta åklagarens bevisbörda när det gäller brottsoffers ålder. Rätten kan nämligen döma den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått tillräckligt hög ålder. 

Om viljan finns borde det gå alldeles utmärkt att lagstifta om en motsvarande lättad bevisbörda också avseende samtycke. Det skulle innebära att man kunde döma även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte samtyckt till den sexuella handlingen. Med andra ord skulle rätten kunna döma den som borde förstått att samtycke saknats.

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om bevisbördan för sexualbrott och öka rättstryggheten.

Anna Mårtensson

Kommunalråd (FP) i Jönköping

Tidigare kammaråklagare, relationsvåldsspecialist