Hälften av biståndet bör gå till kvinnor

Det ska vara självklart att världens kanske mest jämställda land också ska ha världens mest jämställda bistånd skriver Liberala kvinnors Lina Nordquist och Maria Nilsson på Expressen debatt.

liberalakvinnor_styrelsen_linanordquistMaria Nilsson

Trots att de flesta av världens fattiga är kvinnor vet ingen om vårt svenska bistånd når dem. Tre fjärdedelar av alla döda i krig är kvinnor och barn, och The centre for reproductive rights har konstaterat att kvinnor är extra utsatta för tortyr, bestraffning och kränkningar, men får mindre hjälp. Kvinnor drabbas också i högre grad av fattigdomsrelaterad sjukdom. Ändå vet vi inte om kvinnorna får vård eller hjälpen når fram.

Ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo. Varje dag tvingas kvinnor och flickor över hela världen föda barn efter att soldater våldtagit dem i väpnade konflikter, eftersom nästintill inga biståndsmedel används till abort. I Kenya bär fem gånger fler kvinnor än män på hiv, trots att obetydlig utbildning skulle räcka för att halvera spridningen bland flickor.

Minst hälften av svenskt bistånd måste nå de kvinnor som behöver oss. Genom att följa medlen, öka biståndet till jordbruk där fattiga kvinnor arbetar och använda oss av OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd kan vi säkerställa att biståndet når dem som bäst behöver det. I kölvattnet kvalitetssäkras allt svenskt bistånd.

Jämställdhet är ingen särfråga, utan en demokratisk självklarhet som bör genomsyra ett jämställt samhälle.

Maria Nilsson
biståndspolitisk talesperson Liberala kvinnor

Lina Nordquist
sjukvårdspolitisk talesperson Liberala kvinnor