”Lika ruttet att köpa sex i utlandet”

Publicerades i SvD 2013-07-20

Trycket på att kriminalisera svenskars sexköp utomlands ökar. Både Folkpartiets och Centerpartiets kvinnoförbund kräver nu att de egna partierna ska byta ståndpunkt. Men justitieminister Beatrice Ask (M) håller emot.

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Lena Olsson var en av de första svenska politiker som blickade mot Norge; redan hösten 2008 föreslog hon att Sverige skulle göra som grannlandet och förbjuda sexköp utomlands. Sedan dess har Lena Olsson drivit frågan.

Människors kroppar är inte till salu. Det här är dagens slaveri.

Hennes argument för en lagändring är att kvinnor är ”lika skyddsvärda”, oavsett var de bor.

Vi har ju kriminaliserat sexköp här i Sverige, och det är precis lika ruttet att åka utomlands och köpa sex.

I våras sade de borgerliga partierna – med stöd av Sverigedemokraterna – nej till den rödgröna oppositionens krav att göra det straffbart för svenska medborgare att betala för sexuella tjänster iandra länder. Men inom alliansen växer nu stödet för en kriminalisering.

Den som har köpt sex utomlands av en annan vuxen kan inte dömas i svensk domstol, så länge sexköp inte är brottsligt även i det land där det hela ägde rum. Kristdemokraterna, som länge velat avskaffa kravet på så kallad dubbel straffbarhet, får nu stöd av både Folkpartiets och Centerpartiets kvinnoförbund. Frågan avgörs på partiernas landsmöte respektive stämma i höst.

Ungefär 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands, skriver Liberala kvinnor i sin motion, och konstaterar att ”kränkningar av mänskliga rättigheter är lika allvarliga oavsett var de sker”.

Vi vill att Folkpartiet ska trycka på regeringen att utreda det här, och titta på Norge som ett gott exempel. Med en sådan lagstiftning skulle många av de här männen avskräckas, säger Fatima Svanå, vice ordförande i Liberala kvinnor.

Men det blir sannolikt en het debatt på landsmötet. Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson, vill inte ändra regelverket.

Folkpartiet är av uppfattningen att sexköp är oacceptabelt. Det är förbjudet i Sverige, men jag kan konstatera att det inte är förbjudet på många andra håll i världen.

Johan Pehrson gör därför bedömningen att det skulle bli svårt att kontrollera att ett förbud efterlevs.

Då skulle vi begära hjälp av polisen i Gambia för att jaga de kvinnor som köper sex i Gambia, eller av polisen i Thailand för att jaga de män som köper sex i Thailand, för att ta några stereotyper.

På stämman i september hoppas även Centerkvinnorna få gehör för en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands. Dagens lagstiftning tyder på ”dubbelmoral”, anser förbundsordförande Gunilla Hjelm.

Så länge man köper sex inom Sveriges gränser är det olagligt. Men man kan åka utomlands och göra samma sak, som om dessa kvinnor och män är mindre värda.

Dessutom, poängterar kvinnoförbundet, har Sverige slopat kravet på dubbel straffbarhet för andra brott, som människohandel. Nyligen beslutade riksdagen också att göra samma sak när det gäller köp av sexuella handlingar av barn.

Jag håller så klart med om att det är precis lika fel att köpa sex av en kvinna i ett annat land som i Sverige, säger Johan Linander (C), rättspolitisk talesperson.

Men han pekar på ett principiellt problem med den föreslagna lagändringen, och tar – liksom Johan Pehrson – abort som ett exempel. Det är ett ingrepp som är olagligt i exempelvis Polen.

Om vi öppnar dörren och säger ”Vi struntar i era lagar”, då öppnar vi också för att andra länder kan göra motsvarande. Då skulle en kvinna, som kommer hem efter att ha utfört en helt laglig abort i Sverige, kunna dömas iPolen, säger Johan Linander.

Även justitieminister Beatrice Ask (M) försvarar dagens regelverk. Att slopa kravet på dubbel straffbarhet när det gäller köp av sexuella handlingar av vuxna är ”ett tydligt avsteg” från internationella principer.

Det skulle kunna innebära att andra länder kriminaliserar beteenden i Sverige, till exempel abort. Det skulle vara en olycklig utveckling.

Hon understryker dock att sexköp är fel, även när det sker utomlands.

Jag skulle gärna vilja att fler länder såg fördelarna med att kriminalisera sexköp, och argumenterar också för detta i internationella sammanhang, förklarar Beatrice Ask.

Men Vänsterpartiets Lena Olsson är hoppfull, och gläds åt det ökade interna trycket på att FP och C ska byta ståndpunkt.

Det är bara en tidsfråga innan sexköp utomlands förbjuds, säger hon.