19 g fett i digestivkex

19 g fett  skorpor, 104 kalorier i en banani digestivkex, 420 kalorier i skorpor, 104 kalorier i en banan

För en person med ätstörningar är detta en del av livet. En banan för mycket eller att plötsligt ställas inför en oplanerad fikastund på jobbet eller på en fritidsaktivitet är förenligt med outsäglig ångest och början på ett omedelbart inre planerande och kalkylerande. Om jag säger nej tack, verkar det misstänkt? Hinner jag hem för att träna, kan jag gå istället för att åka buss.? Och ibland när ångesten spiller över för att ha ätit för mycket eller för olämpligt och inte hunnit att motionera bort det, finns det inga andra utvägar än att stoppa två fingrar i halsen.

Det finns också en gäckande gråskala när det handlar om ätstörningsproblematik, det är gråskalan som handlar om alla de som känner ångesten smyga på när andra pratar för mycket om träning eller alltför mycket vilken mat som är hälsosam, När valet mellan att ha smör på smörgåsen eller inte betyder vånda och stor oro.

9 av tio som drabbas av ätstörningar är tjejer. De flesta insjuknar under eller strax efter puberteten, även om de senaste åren har visat en ökning av patienter i åldern 12-15 år.  Anorexi och ätstörningar har då det började uppmärksammas handlat om unga kvinnor som velat ha kontroll över sin kropp, lidit av stora krav på sig själva och inte haft något annat sätt att få utlopp för detta än genom att kontrollera sin egen kropp, ibland till och med till döds.

Fortfarande är det inte klarlagt vad som gör att tjejer insjuknar, myten om det tysta, duktiga och försiktiga tjejen  stämmer bara delvis. De tjejer som insjuknar får till slut sådana fysiska men att det påverkar prestationer i skola och eventuellt arbetsliv. För en anorektiker blir det i likhet med missbrukarproblematiken tillslut en ommöjlighet att leva ett normalt liv.

Lika lite som det talas om anorexi och ätsötrningsproblemen talas det om den i termer av hur vården kan förändras och förbättras. Det första är naturligtvis att göra anorexivården till ett prioriterat område inom alla landsting.  Alla landstingspolitiker kan för det första kräva en översyn av anorexivården. Den skall vara jämlik på alla platser i landstinget.  Vidare måste behandlingen anpassas efter individen, alla patienter svarar inte på samma behandling. Anorexibehandling skall också vara just behandling inte förvarning på sluten vård eller vård via tabletter, en viktig del i detta är relationen mellan behandlarare och patient, det måste vara enklare att byta ut en behandlare vars personkemi inte stämmer överens med patientens. Många anorexipatienter första kontakt med vården är med en vårdcentral eller med en husläkare och då är det inte i första hand kanske anorexi som patienten söker hjälp för men det är av yttersta vikt att vårdpersonalen har kunskap om anorexi för att uppfatta tecknen.

Maria Nilsson, ordf. Liberala Kvinnor Göteborgsområdet och ledamot av LKs centralstyrelse

Kristina Grapenholm, ledamot i regionfullmäktige och ersättare regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Publicerad i Tidningen Nu 20130615