Bropassage säkrare för kvinnor

Publicerad i VLT 20130705

En av våra viktigaste liberala jämställdhets- och människorättsfrågor är att säkra kvinnofriden i hela vårt land, det vill säga även i Västmanland och i Västerås. Därför behöver riskfaktorer vägas in och tas med i samhällsplaneringen.

2013 fortsätter övergreppen mot kvinnor! Kvinnor misshandlas fysiskt och psykiskt, våldtas, mördas och styckas. Samhällskostnaderna för detta mänskliga lidande är oerhört stora och svåra att överblicka. Det preventiva arbetet undergrävs på grund av bristande resurser. Det oprovocerade våldet drabbar både kvinnor och män.Vi Liberala Kvinnor i Västmanland välkomnar Folkpartiets initiativ med den arkitektoniska höjdpunkten som den föreslagna bron över stationsområdet innebär. Vacker, stilfull och en trygg passage för resenärerna! En tunnel är en riskfaktor – där våldet kan fortsätta att utövas utan insyn. Vi välkomnar bron och hoppas att Folkpartiets kloka och genomtänkta förslag realiseras!

Anita Lilja-Stenholm, Ordförande i styrelsen för Liberala Kvinnor i Västmanland