Gör genuskompetens till en merit

Publicerades i UNT 20130713 

Gör genuskompetens till en merit

Förskolan får inte hindra flickors och pojkars utveckling genom stereotyp behandling av könen. Vi vill därför utöka karriärsatsningen på skolan till förskolan, där genuskompetens kan vara en merit för att bli första­lärare, skriver Mohamad Hassan, Erika ­Närlinge och Lina ­Nordquist.

Det har gått femton år sedan personalen på Tittmyrans förskola upptäckte att de behandlade flickor och pojkar olika. De såg hur små pojkar lärde sig ta uppassning för given medan deras jämnåriga flickkamrater tävlade om att vara till lags.

Mycket har hänt sedan denna klassiska studie, bland annat är jämställdhet i dag ett uttalat mål i förskoleplanen.

Men rapporter visar fortfarande att flickor och pojkar behandlas olika i många sammanhang. Vi kan inte fortsätta begränsa flickornas utveckling av initiativkraft och självständighet och hindra pojkarnas utveckling av empati, förmåga till närhet och språklig förmåga när vi vet hur man kan göra annorlunda.

Vill vi verkligen försäkra oss om att våra barn får de bästa förutsättningarna i livet måste vi förstå att det inte sker automatiskt. Det är dags att lyfta förskolans skickliga pedagoger och det är dags att uppmärksamma, stötta och premiera jämställdhetsarbete.

Förskolan är förvisso den plats där våra barn ska få en bra pedagogisk grund för skolan, men också ett jämställdhetsprojekt som genom åren underlättat för kvinnor att förvärvsarbeta och bli självständiga.

Folkpartiet och Liberala Kvinnor i Uppsala vill därför göra som jämställdhetsministern föreslagit och utöka regeringens förstalärarsatsning till förskolan.

Skickliga förskollärare som vill ta ett extra ansvar för den pedagogiska utvecklingen borde kunna få en karriärtjänst också inom förskolan. Det är viktigt att premiera pedagogisk och professionell utveckling på alla nivåer. Vi ser gärna att gedigen erfarenhet och dokumenterad genuskompetens ska kunna vara en merit för att bli ”första förskollärare”. Och vi är övertygade om att en satsning på karriärtjänster för förskollärare kommer att göra yrket mer attraktivt. Duktiga förskollärare som har vilja och förmåga att skapa en verksamhet där barn kan utvecklas utan begränsande stereotypa könsroller är viktiga för ett mer jämställt samhälle.

Som föräldrar kan vi göra skillnad genom att läsa för våra barn, prata med dem och lyssna till dem. Samtidigt måste vi vara medvetna om att förskolepersonalen spelar en avgörande roll för hur ett förskolebarn formar sin självbild och utvecklar sin identitet.

Om pojkar tidigt i livet utvecklade ett lika rikt språk som flickor skulle kanske inte 70 procent av stödundervisningen i skolan behöva riktas till pojkar.

”Barnen är vår framtid” brukar man säga. Att vi lär varje barn att efter bästa förmåga utveckla sina talanger och söka sina drömmar är den bästa försäkringen vi kan ha för framtiden.

Den djupa kunskap om, förståelse för och erfarenhet av små barns behov och lärande som finns bland kommunens förskolepedagoger måste belönas. Det kommer att utveckla förskolan och barnen och – på lång sikt – hela vårt samhälle.

Mohamad Hassan

kommunalråd (FP)

Erica Närlinge

ordförande Liberala Kvinnor i Uppsala Län

Lina Nordquist

ledamot Liberala Kvinnors förbundsstyrelse

UNT 13/7 2013

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *