Kvinnor beläggs med näringsförbud?

Publicerades i UNT 2013-0-13

Små kvinnodrivna företag ska motarbetas, enligt MP. Klassiskt manliga vårdrelaterade företag som drivs med skattemedel, med fokus på sjukhusfastigheter, läkemedel och journalsystem, får däremot göra vinster. Män får tjäna pengar, men kvinnor bör beläggas med näringsförbud. Så tolkar vi MP, skriver Anna Steele (FP) och Lina Nordquist (FP).

För en dryg vecka sedan sällade sig Miljöpartiet till förbudsivrarna då de röstade fram ett förbud mot vinster i välfärdsföretagen med överväldigande152 röster mot 63. I det nyantagna partiprogrammet står nu att ”eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten”.

Detta kan bara tolkas på ett sätt: i de branscher inom främst vård och omsorg där majoriteten är kvinnor ska vinst förbjudas, medan däremot skattemedel till mansdominerade branscher inte är något problem. Varför synen på vinst skiljer sig mellan skattefinansierade kvinno- och mansdominerade branscher har Miljöpartiet ännu inte lyckats förklara.

Den genomsnittliga vinsten inom näringslivet landar på 10 procent. För de så kallade välfärdsföretagen är den mindre än hälften så hög, 4,1 procent. Välfärdsföretagen är dessutom främst småföretag: 19 av 20 av dem har mindre än 20 anställda. De drivs ofta av engagerad vårdpersonal som själva arbetar i företaget, och det är inte ovanligt att lönen får vänta till årets slut då alla andra kostnader klarats av, för att sedan tas ut som del av vinsten. Både denna lön och eventuell övrig vinst ska nu ovillkorligen återinvesteras enligt Miljöpartiet.

Inom vård och omsorg ägs eller drivs nära 80 procent av företagen av kvinnor, och det är dessa företag Miljöpartiet nu riktat in sig på. Klassiskt manliga vårdrelaterade företag som drivs med samma skattemedel, men med fokus på sjukhusfastigheter, läkemedel och journalsystem, går tydligen alldeles utmärkt att även fortsättningsvis göra vinst på enligt Miljöpartiet, trots att dessa är de branscher som slukar allra mest skattemedel.

Små kvinnodrivna företag ska däremot motarbetas, även om de levererar god kvalitet och brukarna är nöjda. Vi kan bara dra slutsatsen att Miljöpartiet anser att män får tjäna egna pengar, men att kvinnor bör beläggas med näringsförbud.

Liberala Kvinnor anser att det är bra att det finns en mångfald av utförare och givetvis ska det ställas höga krav på kvalitet – vad vi inte förstår är varför kvinnor som driver företag inom de branscher de har hög kompetens ska hindras från att tjäna pengar.

Mindre än 30 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Branchorganisationen Företagarnas beräkningar visar att det kommer att ta ytterligare 90 år innan det finns lika många kvinnliga som manliga företagare i Sverige. Med Miljöpartiets jämställdhetspolitik får vi vänta ännu längre.

Anna Steele
Riksdagsledamot (FP)
Ordförande Liberala kvinnor

Lina Nordquist
Sjukvårdspolitisk talesperson Liberala Kvinnor