Uppsalaliberaler vill se ytterligare en pappamånad i föräldraförsäkringen

Fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen medför att vi får fler kvinnor i chefsposition, fler företagare, mer jämställda löner och rättvisa pensioner. Därför vill vi införa en tredje pappamånad, skriver folkpartisterna Cecilia Wikström, Ismail Kamil, Lina Nordquist och Mohamad Hassan i UNT idag

I världens kanske mest jämställda land är förväntningarna fortfarande olika på kvinnor och män. Män förväntas välja bort föräldraledighet. Kvinnor tar ut en betydligt större del av föräldraförsäkringen, med högre grad av deltidsarbete och vård av sjukt barn som följd.

Detta gör att kvinnor inte anställs lika anställningsbara som män av svenska arbetsgivare, att de i lägre grad startar egna företag och att deras sammantagna livslön blir lägre än männens och pensionerna orättvisa. Mäns inkomster drar ifrån kvinnors när det första barnet föds och kvinnorna tar ut huvuddelen av föräldraledigheten.

Under ett arbetsliv blir skillnaden 3,6 miljoner kronor mellan den genomsnittliga kvinnan och den genomsnittlige mannen i Sverige. Hälften av alla kvinnliga pensionärer får i dag garantipension och tvingas leva på 5 000 till 8 000 kronor per månad efter skatt.

I jämförelse med exempelvis USA har det jämställda Sverige färre kvinnliga chefer och experter.

Blau och Kahn vid Cornell University har visat att detta är kopplat till svenska kvinnors utdragna föräldraledighet: arbetsgivare ser helt enkelt kvinnliga anställda som en risktagning för företaget. Även svenska forskare har pekat på detta problem: 2009 visade Henrekson och Stenkula att kvinnors utdragna föräldraledighet hindrar dem från att nå chefspositioner.

Arbetsgivarnas förväntningar gör att även kvinnor som väljer att inte skaffa barn drabbas genom det som i forskningen kallar för statistisk diskriminering.

Liberaler är för frihet och valfrihet, men ser också det nödvändiga i gemensamma åtaganden, finansierade solidariskt genom skatteuttag.

Ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen medför en minimal frihetsbegränsning, samtidigt som följderna för halva befolkningens livsinkomst och karriär kommer att bli enorma. Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring och i särklass längsta föräldraledighet och så måste det förbli.

På förslag från Folkpartiet har alliansregeringen infört en jämställdhetsbonus som vi hoppades skulle resultera i ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Tyvärr uteblev den effekt som vi hoppades på, varför det nu är nödvändigt att ta nästa steg och införa ytterligare en pappamånad.

Om vi menar allvar med att uppnå jämställda löner måste vi föra en trovärdig politik som ger resultat. Forskningen är tydlig: en mer jämställd föräldraförsäkring innebär inte bara en mer jämställd föräldraledighet. Fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen medför i förlängningen att vi kommer att få fler kvinnor i chefspositioner, en större andel kvinnliga företagare, mer jämställda löner och rättvisa pensioner.

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker (FP)
Ismail Kamil
riksdagsledamot (FP)
Lina Nordquist
landstingsråd (FP)
Mohamad Hassan
kommunalråd (FP)
UNT 24/10 2013