Abortmotståndarna saboterade votering i Europaparlamentet

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

En progressiv rapport om sexuella och reproduktiva rättigheter fick under tisdagen inte, som planerat, gå till omröstning i Europaparlamentet utan skickades i stället tillbaka till jämställdhetsutskottet.

– Det här är ännu ett bevis på hur konservativa krafter försöker att begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp, sin sexualitet och sin fertilitet. Det är symtomatiskt för den isvind som blåser i flera av våra medlemsländer, säger Cecilia Wikström, Europaparlamentariker.

– Det är en liberal plikt att ta strid mot konservativas unkna syn på kvinnors kroppar. Lagliga och säkra aborter är därför en högprioriterad fråga för Liberala Kvinnor i kommande Europaval, säger Jenny Sonesson utrikespolitisk talesperson för Liberala Kvinnor.

Länk till rapporten:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0306&format=XML&language=EN

För mer information, kontakta oss:
Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker
www.ceciliawikstrom.eu
+46 706 28 30 99

Jenny Sonesson,
(FP), utrikespolitisk talesperson för Liberala Kvinnor
+46 76 192 87 19

Linda Aziz,
pressekreterare hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu
+32 486 94 76 82