Kraven på genuspedagogisk kompetens skärps i Stockholms förskolor

I dagarna klubbades den nya förskoleplanen av Stockholms stad. I denna slås det fast att förskolan är en skolform med en egen läroplan och att alla barn har rätt till lärande och lek under stimulerande och roliga former under ledning av utbildade pedagoger. Vi skärper också kraven på genuspedagogisk kompetens hos dem som arbetar med barnen i förskolan.

Skolan och förskolan har stor betydelse för barns och ungas möjligheter att utveckling. Vi liberaler betonar allas rätt att utvecklas utifrån de individer de är och slippa klämmas in i de begränsningar som de traditionella könsrollerna utgör. För att barn ska kunna göra det krävs att de som arbetar med barn blir medvetna om hur vi påverkas av normer och hur det i sin tur ofta gör att vi behandlar pojkar och flickor olika.

Genuspedagogiken uppmärksammar och synliggör de mönster som påverkar våra uppfattningar om hur pojkar och flickor ska vara och visar hur vi kan bryta mönstren. Det handlar om att bli medveten om hur våra förväntningar begränsar pojkar och flickor på olika sätt; det handlar tex. om att prata lika mycket och varierat till pojkar så att de inte tidigt begränsas i sin språkliga utveckling, det handlar om att uppmuntra flickor när de vill vara äventyrliga och på så sätt får öva den viktiga grovmotoriken. Genuspedagogik innebär inte att alla ska bli lika eller flickor inte får vara prinsessor och pojkar inte får leka med bilar.

Det handlar om att öka möjligheterna istället för att begränsa dem, om att skapa mångfald för alla barn oavsett kön och vidga barnens livschanser. Det handlar om det som också är titeln på en bok i ämnet – Att ge våra barn 100 möjligheter istället för 2.

Lotta Edholm

Skolborgarråd FP

Frida Metso

Ledamot Utbildningsnämnden FP

Jessica Bagge

Ersättare Utbildningsnämnden FP

Jessica Bagge Lotta Edholm Frida Metso i NU nr43 2013

Publicerad i Tidningen NU nummer 43 2013