Liberala kvinnor vill ta nytt grepp om bevisbördan för sexualbrott

Det väcks idag alldeles för få åtal för våldtäkt och andra sexualbrott och alldeles för få åtal leder till fällande domar. Även om lagstiftningen har skärpts återstår problemet med en orimlig bevisbörda för åklagaren. En bevisbörda som går ut över brottsoffren.
Inte nog med att åklagaren ska visa att det varit ofrivilligt sex, dessutom ska åklagaren visa att den misstänkte förstått det. Många åtal ogillas, trots att det faktiskt gått att bevisa att offret inte ville, för att det inte ansetts bevisat att den misstänkte förstått dVi har ett förslag på en lagändring som skulle förändra rättsläget. Om viljan finns borde det gå alldeles utmärkt att ändra lagtexten i 6 kap 13 § brottsbalken så att man skulle kunna döma även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte ville ha sex.
Idag kan man dömas för häleriförseelse om man köpt en stulen sak som man borde förstått var stulen.

Den som haft sex med en 13-åring kan dömas för sexualbrott om man borde förstått att denne var under 15 år. Hur kan det då komma sig att det fortfarande inte är straffbart att ha ofrivilligt sex med någon trots att man borde ha förstått att denne inte ville?
Det är hög tid att ta ett nytt grepp om bevisbördan för sexualbrott och öka rättstryggheten. Stöd vår motion om detta på landsmötet!

Anna Mårtensson
Kommunalråd i Jönköping (FP)
Ersättare i riksdagen
Liberala kvinnors rättspolitiske talesperson
Fd relationsvåldsspecialist (åklagare med specialistkompetens)