Tal manifestation för en ny syn på sexualbrott 7 oktober 2013

Liberala Kvinnors utrikestalesperson, Jenny Sonesson höll ett anförande under FATTAS manifestation mot sexuellt våld. Läs mer om FATTA här:

 

TalJennySonesson

Tack för att ni arrangerar denna manifestation!

Våldtäkt är könsmaktsordningens brutalaste ansikte.

Den absoluta majoriteten av offren är kvinnor eller flickor.

Förövarna är nästan uteslutande män.

Våldtäkt är ingen liten politisk fråga – som vissa verkar tro.

Den skär rakt in i hjärtat av vår demokrati och rättsstat.

Det handlar om den mest grundläggande rättigheten av alla.

Självbestämmande över min kropp och att skydda min kropp mot kränkningar.

Jag var 19 år och stod på en tom bakgata i London och väntade på en vän.

Det var söndag eftermiddag och vi skulle gå på promenad.

Därför hade jag valt gymnastikskor istället för skor med klackar.

Det kan ha räddat mitt liv.

Attacken från den förbipasserande mannen kom plötsligt.

Det var som ett utsvultet rovdjur kastat sig över mig.

Jag vet ännu idag inte riktigt hur jag kom undan.

Adrenalinet pumpade.

Jag har aldrig sprungit så fort.

Min enda tanke var: spring, du dör annars.

Det har gått tjugo år.

Det är över 1000 veckor. Varje vecka har jag tänkt på eller i alla fall snuddat vid händelsen.

1000 veckor av mitt liv.

Jag vet inte vad som hänt om han fått tag på mig.

Men jag vet att mitt liv skulle sett annorlunda ut.

Jag hade kanske inte stått här idag.

Jag känner en plikt att engagera mig för er som inte kom undan.

Jag känner en sorg när jag tänker på de som ännu inte fallit offer.

Jag känner en vrede när rättssamhället låter förövarna löpa.

Mörkertalet när det gäller våld mot kvinnor är stort.

Och de flesta brott sker inte på bakgator i London utan i det egna hemmet.

Uppskattningsvis polisanmäls bara två brott av tio.

Vi måste lägga skammen där den hör hemma – hos förövarna.

Men det räcker inte med fler polisanmälningar.

Det väcks för få åtal om våldtäkt och för få åtal leder till fällande domar.

Unkna attityder i våra domstolar måste vädras ut.

Jag är stolt över att Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala Kvinnor, kräver att samtycke införs i lagstiftningen.

Det är ett krav vi driver tillsammans med Liberala Ungdomsförbundet och Liberala studenter.

Förhoppningsvis får vi tillsammans med oss Folkpartiet på vår kongress i november.

Liberala Kvinnor kräver även att lagtexten i Brottsbalkens 6 kapitlet 13 paragrafen ändras.

Även den som borde insett att akten inte var frivillig måste kunna dömas.

Så är det inte idag. Det är absurt.

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om bevisbördan för sexualbrott.

Lagar påverkar beteende i vardagen.

I Sverige är det inte accepterat att ge sitt barn en örfil eller köpa prostituerade.

På samma sätt ska sex med samtycke vara socialt självklart.

Sverige måste hålla den feministiska facklan högt i en värld där arkaiskt kvinnoförtyck breder ut sig.

Våldet mot kvinnor och flickor är globalt.

Våldtäkt används som vapen i Kongo, Syrien och andra krigszoner.

Våldtäkt inom äktenskapet är inte ett brott i många länder.

Våldtäkt kan köpas för pengar inom prostitutionen och sexslavhandeln.

Sverige men även EU måste vara globala förebilder i kampen mot det sexuella våldet. Då måste vi sopa rent på hemmaplan.

European Women’s Lobby har i år publicerat en barometer om våldtäkt i unionens medlemsstater. Det är dyster läsning.

Man konstaterar att våldtäkt är ett försummat brott i hela unionen.

För få anmälningar, för få åtal för få fällande domar.

Uppskattningsvis har 200 000 kvinnor i Frankrike blivit våldtagna eller utsatta för våldtäktsförsök.

I Nederländerna har 15 procent av kvinnorna blivit våldtagna.

I Tjeckien är det uppskattningsvis endast 3 procent av våldtäkter i nära relationer som polisanmäls. 97 procent anmäls aldrig.

European Women’s Lobby kritiserar sexualbrottslagstiftningen i som gott hela EU – även i Sverige.

Men fyra EU-länders lagstiftning är under all kritik enligt organisationen: Maltas, Ungerns, Litauens och Bulgariens.

Hälften av EU:s medborgare består av kvinnor. Den fria rörligheten omfattar även oss.

Kvinnor ska känna sig trygga oavsett var man befinner sig i unionen.

Rädsla för våld ska inte begränsa våra liv.

Och om man råkar illa ut ska bemötande från polis och domstolar vara likvärdigt. Så är det inte idag.

I Sverige har vi en nollvision i trafiken.

Unionen måste ha en vision att EU blir en våldtäktsfri zon.

Att bekämpa våldtäkt är inte ett krig mellan könen.

Det är en fråga om mänskliga rättigheter – och angår oss alla.

 

Tack för ordet!