Den som borde ha förstått ska kunna dömas

Idag skriver Liberala kvinnor Blekinge i BLT debatt.

Till alla som säger att det inte går att påverka vårt samhälle vill vi bara berätta att så är inte fallet. I Sverige har vi direktkontakt med våra ministrar och riksdagsledamöter och ofta ett lyhört parti att vända oss till med synpunkter. Detta faktum har gjort det möjligt för oss i Liberala Kvinnor att påverka vår egen partistyrelse att ta ställning i några otroligt viktiga frågor.

Folkpartiet har haft sitt landsmöte i Västerås och vi i Liberala Kvinnor är otroligt glada att Folkpartiet nu är ett uttalat liberalt feministiskt parti och Alliansens mest progressiva jämställdhetsparti! Flera viktiga beslut togs, varav två kommer att ha särskilt stor inverkan på kvinnors möjligheter och rättigheter.

I ljuset av de högst anmärkningsvärda domarna i flertal våldtäktsmål den senaste tiden har vi fått till stånd ett partiprogram där samtycke i sexualbrottslagstiftningen finns inskrivet. Tidigare har en kvinnas kropp varit lovligt byte fram tills dess hon sagt NEJ. Och sagt nej TYDLIGT! Den största skillnaden gentemot idag skulle bli att …”den ska kunna dömas som BORDE ha förstått att samtycke inte förelegat”. Liberala Kvinnor tillsammans med Liberal Ungdomsförbundet har enträget arbetat i denna fråga och är stolta att vi kunnat påverka. Ställer vi våra cyklar på torget i Ronneby så BÖR folk förstå att de inte får ta cyklarna, för oss är det självklart att ett så högt värderat intresse som en persons sexuella integritet ska omfattas av samma rättighet. Vår förhoppning är nu att övriga partier instämmer i förslaget så vi så snart som möjligt kan genomföra denna ändring av sexuallagstiftningen. Signalen från Folkpartiet är dock tydlig: ”Vi vill förhindra att våra döttrar och söner är lovligt byte!”.

Vi är också väldigt glada över beslutet att införa ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, s.k. pappamånad. Normer och förväntningar är oftast det som styr hur föräldraledigheten fördelas. Det ojämlika uttaget leder till en skev fördelning av ansvar som präglar, framförallt kvinnors, hela liv. En genomsnittlig kvinna tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett arbetsliv och hälften av alla kvinnor riskerar att bli fattigpensionärer! Ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en viktig faktor om vi ska komma till rätta med dessa löneskillnader. Arbetsgivare väljer i högre utsträckning bort kvinnor då de tror att det är riskabelt att satsa på kvinnor eftersom de förväntas vara borta från jobbet i betydligt högre grad än män. Men det handlar också om männens rätt att vara pappor. Många män som vill vara föräldralediga upplever ett motstånd från omgivningen, ytterligare öronmärkt tid kommer att underlätta för pappor att få mer tid med sina små barn.

Den fortsatta vägen till ett jämställt samhälle är feminism utan socialism, feminism utan konservatism.

Ylva Särnmark, ordf. Liberala Kvinnor Blekinge

Lena Mahrle, v.ordf. Liberala Kvinnor Blekinge

Liberala kvinnor Blekinge