Folkpartiet säger ja till samtyckeslagstiftning

På Folkpartiet liberalernas landsmöte i Västerås har historiska beslut idag fattats om förändring av sexualbrottslagstiftningen. Landsmötet har enats om att i partiprogrammet skriva in ”Sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat straffbestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke samt om att den ska kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelegat.” Det sista ledet, att även kunna döma den som borde ha förstått, är ett förslag som Liberala kvinnor, Liberala studenter och Liberala ungdomsförbundet motionerat om och drivit tillsammans både före och under landsmötet.

– Om Folkpartiet får med sig övriga partier i Alliansen på det här lagförslaget kommer rättstryggheten öka markant. Det kommer då att bli tydligt att den som har sex med någon annan utan samtycke kan dömas för sexualbrott och att man kan dömas för sexualbrott om man borde ha förstått att samtycke inte förelåg, säger Anna Mårtensson, rättspolitisk talesperson i Liberala kvinnor.

– Vi i Liberala kvinnor är stolta över att Folkpartiet tar ett stort steg framåt för att öka den sexuella integriteten i Sverige, säger Anna Steele, ordförande i Liberala kvinnor

Flera medier har uppmärksammat beslutet idag och Anna Mårtensson, rättspolitisk talesperson för Liberala kvinnor, har kommenterat beslutet i flera medier bla i Expressen, Svenska Dagbladet,  Sveriges Radio P4, Jnytt

Anna Mårtensson

Kontakt:

Anna Mårtensson, tel: 0707381975