Lina Nordquist: FP vill öka studenters och unga forskares sociala trygghet

Lina Nordquist

Lina Nordquist

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2013 pågår just nu i Västerås. Ett av besluten handlar om att sociala trygghetssystem måste vara neutrala inför människors livsval. Unga forskare lever ofta på stipendier under flera år efter att de doktorerat och förlorar därför sin socialförsäkring. Systemet straffar alltså den som vill meritera sig och tillföra Sverige kunskap och kompetens. Dessutom slår det värre mot kvinnor än mot män.

– Med förslaget skulle unga forskare inte längre behöva välja mellan familj och karriär, säger Liberala Kvinnors socialpolitiska talesperson Lina Nordquist. Liberala kvinnor har tillsammans med Liberala studenter drivit förslaget och ser detta som viktigt steg framåt.

– Både kvinnor och män måste kunna välja att forska, och för människor i 30–35-årsåldern är möjlighet till föräldrapenning avgörande för att kunna välja att fortsätta forska. Bristen på social trygghet som ung forskare är i dag ett glastak inom akademin, och landsmötets förslag innebär därför ett stort steg framåt för jämställdheten inom svensk forskning, fortsätter Nordquist

Fotnot: Två tredjedelar av svenska universitetsstudenter är kvinnor, men andelen kvinnliga professorer uppgår till knappt en femtedel. Även studenters och doktoranders trygghet vid sjukdom och föräldraskap förbättras av Folkpartiets förslag.