Ojämställd arbetsbörda – Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete

En ny stor studie som Försäkringskassan gjort på uppdrag av regeringen undersöks föräldraledigheten och hur småbarnsfamiljer kombinerar familje- och arbetsliv. Studien förstärker det man tidigare sett; bla att fördelningen av föräldraledighet tydligt samvarierar med fördelningen av betalt/obetalt arbete. Detta är viktig kunskap då andra studier slagit fast att en arbetsfördelning där kvinnan utför majoriteten av det obetalda arbetet har en negativ betydelse för både kvinnors ohälsa samt för deras arbetsmarknadsanknytning, löne-, karriär- och pensionsutveckling.

  • Studien slår också fast att det inte räcker att mäta i antal uttagna dagar med föräldrapenning eftersom detta inte ger en rättvis bild då uttaget är mycket större i faktisk ledighet.

  • Under barnets två första år tar kvinnor ut 80% av ledigheten oavsett hur man räknar

  • Kvinnor är föräldralediga i snitt 15,3 månader samtidigt som de tar ut föräldrapenning för 9,5 månader

”Studien talar för att en jämnare fördelning av föräldraledigheten är en betydelsefull komponent för en förändrad total arbetsbörda i en mer jämställd riktning”

Rapporten hittar du här