Julhälsning Liberala kvinnor Norra Älvsborg

Hej alla medlemmar!

Andra advent har passerat och det börjar lacka mot jul. Jag hoppas att ni alla har haft ett gott år och att ni känner tillförsikt inför det nya året – supervalåret! Året 2013 kan summeras som ett år av liberala framgångar när det gäller jämställdhetsfrågor. Vi har tagit första steget mot en samtyckeslagstiftning och tilldelat ytterligare en individuell föräldramånad i vårt partiprogram, det känns gott i hjärteroten! De frågor som vår jämställdhetsminister lyfter fram som de viktigaste framöver är den ekonomiska snedfördelningen samt pojkars (i jämförelse med flickors) sämre skolresultat.

Jag tycker att det är viktigt att vi blir medvetna om hur vi bemöter våra pojkar så att de växer upp med ett mer naturligt jämlikhetstänk. En undersökning har gjorts i en förskola där man tittade på hur man fördelade hjälpen mellan pojkar och flickor när man skulle klä på sig för att gå ut. Det visade sig att av 65 tillfällen så erbjöds hjälpen 62 ggr till pojkar och endast 3 ggr till flickor! Detta förfaringssätt var givetvis inte medvetet av personalen, men det säger så mycket om vilket budskap vi tidigt börjar cementera hos våra pojkar och flickor. Tänk om vi kunde ha ett par genuspedagoger i kommunen som kan åka runt och hjälpa personalen i våra förskolor och skolor att bli medvetna om och ändra på dessa automatiserade beteenden! Vi skulle nog förresten alla vara i behov av att då och då stanna upp och fundera på hur vårt eget beteende påverkar våra döttrar, söner, hustrur och makar!

De ekonomiska skillnaderna är den andra stora frågan – tänk att det ska vara så svårt och gå så trögt att jämna ut löneskillnaderna! En man tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner mer under sin livstid än vad en kvinna gör. Det är en lika orättvis som hissnande siffra! Vad gör vi för att ändra på det? Jag tror att ett viktigt steg är att få papporna att ta en större del av föräldraledigheten. Om det inte är givet att mammorna tar lejonparten av ledigheten så blir det inte så mycket av ett högriskprojekt att anställa en ung kvinna. Jag vågar lova att det är få arbetsgivare som tar in föräldraledighet, VAB och deltidsönskemål i beräkningen när hen anställer en man! Rätten till föräldraledighet är också en viktig jämställdhetsfråga för männen. Hur många nyblivna pappor har inte fått stå med mössan i handen hos chefen, bildligt talat, för att få ta ut sin föräldraledighet? Hur ofta har inte samma strid utspelats i hemmet när inte mamman vill dela med sig av tiden med det lilla barnet? Med det nya förslaget om ytterligare en individuell föräldramånad kan pappan vila på lagen och få i alla fall en månad till – en win win situation!

Med de tankarna avslutar jag mitt julbrev och låt oss hoppas att 2014 blir ett år med fler män där barnen finns och fler kvinnor där makten finns!

God Jul och Gott Nytt År!

Liselotte Åkerfelt

Ordförande
Liberala kvinnor Norra Älvsborg