Mansdominans på listorna skadar partiets förtroende

Anna Steele och Linda Nordlund skriver i Tidningen NU, nr 49 2013

På Folkpartiets landsmöte slog Jan Björklund fast att jämställdhet är en prioriterad fråga i valet. Det förpliktigar. Förändringar måste till för att Folkpartiet ska uppfattas som ett modernt parti för en modern tid.

Partiets förtroende riskerar att få sig en allvarlig törn när listorna till riksdagen spikas och län efter län toppar sina listor med en man. I nuläget ser det ut som att endast fyra län kommer att toppas av en kvinna. Om vi utgår ifrån att vi efter valet får samma antal mandat efter sammafördelning som i dag innebär det, som förslagen till listor ser ut, att Folkpartiets riksdagsgrupp efter valet skulle bestå av sjuttio procent män och endast trettio procent kvinnor. Det skulle göra partiet till ett av de mest ojämställda i riksdagen, och ge oss en bottenplacering i sällskap med Sverigedemokraterna. Ser man sedan till åldersfördelning och kandidater med annan bakgrund än svensk ser det ännu värre ut.

Andra partier flyttar fram positionerna, bland annat har Socialdemokraterna kongressbeslut på att en fjärdedel av platserna på partiets listor ska reserveras för unga under 35 år. Folkpartiet hade i valet 2010 lägst andel ungdomar av alla riksdagspartier på sina partilistor. Nu riskerar detta att upprepas.

En sådan riksdagsgrupp vore förödande för partiets trovärdighet som spjutspets i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Liberalismen gynnar inte en enskild grupps eller klass intressen, den känner inga gränser och ser till varje människas förmåga att bidra, oavsett kön, ålder eller bakgrund. Ett liberalt parti måste därför kunna ta tillvara alla talanger. Det handlar både om att väljarkårens demografi bättre ska representeras i vårt parti och att vi ska leva som vi lär.

Folkpartiet har en stolt historia som drivande kraft i svensk jämställdhetspolitik. Ledande liberaler var med och såg till att kvinnor fick rösträtt och under hela 1900-talet spelade partiet en aktiv roll när positionerna på jämställdhetsområdet flyttades fram. Liberalare abortlagstiftning, pappamånader, jämställdhetslagen – listan kan göras lång. Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringar, nämnde övergången från sambeskattning till särbeskattning som den enskilda reform som haft störst betydelse för kvinnors inkomster och ställning på arbetsmarknaden – en reform som liberalen Ingrid Gärde-Widemar drev envist under sina dryga 20 år i riksdagen under hårt motstånd från socialdemokrater och konservativa. Alla dessa viktiga insatser har givit Folkpartiet en särställning vad gäller trovärdighet i jämställdhetsfrågor som inget annat parti kan mäta sig med.

Med en sådan historia har Folkpartiet mycket att leva upp till. Vi vill vädja till de län som ännu inte satt sina listor att ta ansvar för att Folkpartiet får en riksdagslista som är representativ för Sverige och som ger oss förutsättningar att vara det självklara alternativet för de väljare som tycker att mångfald och jämställdhet är viktigt. Det handlar om att stå upp för våra värderingar – men på sikt handlar det också om partiets överlevnad.

Anna Steele,

Förbundsordförande Liberala kvinnor

Linda Nordlund

Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Anna Steele
Linda Nordlund