Feminister måste enas kring aborträtten

CW citatbild Jenny Sonesson Europaparlamentet

I flera europeiska länder vill man skärpa reglerna för abort. Feminister måste därför enas och mobilisera mot konservatism, kyrka och högerextremism, skriver Cecilia Wikström (FP) och Jenny Sonesson (FP) i SVT debatt 2014-01-24 

Vissa undrar om feminismen spårat ur. Att det numera mest handlar om att få bada topless i det kommunala badhuset. Vi säger; lyft blicken och se er omkring. Lägg örat till marken. Känn frosten i luften. Kvinnors rätt till sina kroppar är under attack i Sverige och i Europa.

Feminism är en motkraft till fascister och fundamentalister som vill kontrollera och ta makten över kvinnors livmödrar och äggstockar. Vi behöver mobilisera för att skapa en paneuropeisk feminism över nations- och partigränser mot konservatism, kyrka och högerextremism. 70-talets kvinnokamp måste förnyas och åter ta plats på barrikaderna.
Förra helgen samlades över 16 000 demonstranter i Paris för att protestera mot Frankrikes nya mer liberala abortlagstiftning. De protesterande ropade ”Viva España” eftersom de anser att Spanien slagit in på rätt väg. En väg som de vill att även Frankrike bör välja, som innebär förbud där abort endast tillåts om kvinnan blivit våldtagen eller hennes liv är i fara. Vi menar att detta är en mörk, oupplyst väg som slingrar sig långt, långt tillbaka i tiden.

Spaniens högerregering presenterade före jul ett lagförslag som uttryckligen syftar till att skydda det ofödda barnet. Så sent som 2010 gav den dåvarande spanska socialistregeringen kvinnor rätt till abort till graviditetens 14:e vecka, eller 22:a, i särskilda fall. Om spanska parlamentet ger sitt klartecken att rulla tillbaka reformen behöver landets kvinnor solidariskt stöd från Europas feminister i kampen för spanska kvinnors fria val. Ett stöd som även kvinnor på Irland, Malta och i Polen måste omfattas av. Den hemska sanningen är att abortmotståndarna vädrar morgonluft även i en rad andra länder.

Om man kan sin feministiska historia vet man att kampen för lagliga och säkra aborter är fundamental för jämställdheten. Därför är vi motståndare till att lagstifta om abort på EU-nivå. Vi vill inte kompromissa med polacker och irländare om kvinnans fria val i lagtext.

Men det är en plikt att ge moraliskt eldunderstöd till de många miljoner EU-medborgare som nekas makt över sina kroppar och sin reproduktion. Det går att förändra EU-länders inställning till abort utan krav på EU-lagstiftning. Det är Portugal ett lysande exempel på, eftersom man avkriminaliserade abort 2007 efter massiv internationell kritik.

Vi måste se upp även på hemmaplan. Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti riva upp svensk abortlagstiftning och hindra utländska kvinnor från möjligheten få en säker abort i Sverige.

Idag är Sverigedemokraterna politiskt isolerade men risken är stor att partiet för första gången kommer in i Europaparlamentet där de kan bygga allianser med likasinnade. I början av året bildades Kristna Värdepartiet för att trappa upp kampen för ett abortförbud och mot kvinnors rättigheter.

Rätten till laglig och säker abort handlar ytterst om frihet och skär ända in i centrum av demokratin. Strider vi trodde var vunna kan behöva utkämpas igen. I Europa ligger flera av våra största segrar ännu framför oss.

Det är hög tid att damma av plakaten och öva på de gamla slagorden. Feminismen behövs i dag mer än någonsin. Vi måste höja våra röster för att höras.

Jenny Sonesson (FP)
Cecilia Wikström (FP)