FP är det feministiska alternativet i borgerligheten

Jämställdheten går framåt. Fler kvinnor än någonsin arbetar numera heltid i stället för deltid. Och Folkpartiet vill nu gå vidare med att öronmärka ytterligare en månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern, skriver Cecilia Wikström och Jenny Sonesson (FP) på GP debatt idag

För liberala feminister har kvinnors makt över den egna plånboken alltid varit en ideologisk grundbult. I en replik på vår artikel hävdar Julia Bahner (F!) att jämställdheten gått bakåt sedan alliansregeringen tillträtt.

Faktum är att både kvinnor och män har ökat sina inkomster sedan Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten. Skattesänkningarna har gjort det mer lönsamt att arbeta heltid och fler kvinnor än någonsin arbetar numera heltid i stället för deltid. På sikt kommer det också ge effekt på de dystra prognoser som säger att hälften av kvinnorna kommer att få leva på en pension under åtta tusen kronor per månad. Bahner far dessutom med osanning när hon påstår att Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala Kvinnor, inte ställt sig bakom Lön hela-dagen kampanjen 15:52.

Bahner antyder att sjukfrånvaron bland kvinnor ökat under alliansregerings tid vid makten. Detta stämmer inte. I stället har antalet kvinnor som är sjukskrivna minskat med drygt 122 000 personer. Andelen kvinnor som är sjuka är högre än andelen män, vilket naturligtvis är oroande. För att ta reda ut vad det beror på har regeringen tillsatt en utredning som ska undersöka anledningar och presentera förslag till lösningar.

Valde att inte göra någonting

Regeringen Persson med stöd av Gudrun Schymans vänsterparti, hade samma information om uttag av föräldraledighet som alliansregeringen haft. Skillnaden är att den valde att inte göra någonting, medan alliansregeringen införde jämställdhetsbonusen för att öka incitamentet att dela på föräldraledigheten. Folkpartiet vill nu, som enda parti i alliansen, gå vidare med att öronmärka ytterligare en månad för vardera föräldern.

Vårt engagemang för kvinnors ekonomiska makt stannar inte i Sverige. Som kandidater till Europaparlamentet oroas vi över att hela 40 procent av kvinnorna i arbetsför ålder i EU inte förvärvsarbetar, fast de är mer välutbildade än män. En av de främsta anledningarna är den stora bristen på subventionerad barnomsorg.

Folkpartiet är Sveriges mest EU-positiva parti och det feministiska alternativet i borgerligheten. Vi ser fram emot att debattera jämställdhet mot F! i kommande Europaval.

Cecilia Wikström (FP)

Europaparlamentariker

Jenny Sonesson (FP)

utrikespolitisk talesperson Liberala Kvinnor