Demokratiskt underskott i EU

I veckan Tidningen NU nummer 7 skriver Liberala kvinnors ordförande Anna Steele tillsammans med Bonnie Bernström och Helena Bargholtz, fd ordföranden i Liberala kvinnor om att Folkpartiet måste visa vägen i att minska det demokratiska kvinnounderskottet i EU när listan till Europaparlamentet sätts.

Demokratiskt underskott i EU i NU nr 7 2014

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett val till en europeisk union som är ifrågasatt och där legitimiteten sviktar betänkligt. En viktig förklaring till detta är det demokratiska underskott som EU lider av, det gäller i synnerhet underskottet av kvinnor.

Idag består parlamentet av sextiofem procent män och bara 35 procent är kvinnor samtidigt som de flesta höga poster innehas av män. Drygt hälften av unionens medborgare på 500 miljoner är kvinnor. Ytterst få kvinnor leder eller har lett regeringar i EU. EU-kommission består av 18 män och nio kvinnor. Ett stort antal medlemsländer har under 20 procent kvinnor i de nationella parlamenten, bottenrekordet innehavs av öriket Malta med knappt 10 procent kvinnor i sitt parlament. Europeiska centralbanken som är en av EUs mäktigaste institutioner bestod tills helt nyligen helt av män.

För att vända den trenden måste EU på allvar ta itu med det demokratiska underskott som finns idag.

Europas ekonomi går på knäna och den lösning som tigits ihjäl av den majoritet män som styr EU är potentialen i att fler kvinnor i Europa kan delta på arbetsmarknaden. OECD har tagit fram siffror som visar på en tillväxtpotential på 12 procent, en siffra som skulle vara ännu större om kvinnor arbetade i samma omfattning som män. Men för att detta ska kunna hända behövs fungerande barnomsorg, något som bara finns i ett fåtal EU-länder idag. Det är kvinnor och inte män som ställs inför valet att välja mellan barn och arbete om inte barnomsorg finns.

Slutsatsen att dra av exemplet ovan är att kvinnors erfarenheter behövs vid maktens bord för att de problem som drabbar framför allt kvinnor ska komma upp på den politiska agendan och få den politiska lösning det kräver.

Europeiska unionen är ett viktigt projekt som står inför stora och viktiga utmaningar. Att öka kvinnorepresentationen och ta till vara kvinnors erfarenheter är en nyckelfaktor i arbetet med EUs legitimitet. Vi hoppas att Folkpartiet visar vägen när listan till EU ska fastslås.

Anna Steele, ordförande Liberala kvinnor

Bonnie Bernström, fd ordförande Liberala kvinnor

Helena Bargholtz, fd ordförande Liberala kvinnor