Gör vården jämställd

Män och kvinnor får olika vård för samma sjukdomar. Vi vill se en jämställd vård, skriver Liberala kvinnors, tillika landstingsrådet Lina Nordquist tillsammans med 5 andra folkpartister.

”Varför är tvättsäckarna i herrarnas duschrum alltid fullare?” Behandlingssköterskan Berits fråga blev för tio år sedan startskottet för en omvälvande upptäckt för hudkliniken på Danderyds sjukhus. Män och kvinnor fick olika vård för samma sjukdomar. Män gick till kliniken på arbetstid för att ljusbehandlas av utbildad personal. Kvinnorna fick mjukgörande kräm för att själva sköta sin behandling på fritiden.

Om de fått samma behandling som männen hade kliniken behövt en resursökning på 25 procent.

Var kliniken ett enstaka olyckfall i arbetet? Naturligtvis inte.

Varje dag ordineras kvinnor över hela världen äldre läkemedel med fler biverkningar. De får färre undersökningar före diagnos, samtidigt som deras symtom beskrivs som mer ”diffusa”. Så ska det inte vara.

Alla har rätt till god vård, oavsett kön. Dessutom är de flesta av landstingets anställda kvinnor, vilket gör liberal feminism oerhört viktig inom landstinget. Folkpartiet i Uppsala län arbetar därför för att genomföra fem punkter för ett liberalt och jämställt landsting.

1. Ett första, grundläggande steg är att hela landstinget delar samma mål. Jämställd vård uppnås betydligt enklare för ett landsting som fört in detta i sina styrkort vad gäller hälsa, resursfördelning, makt och inflytande. Redan nu har vi mätbara mål och mått för landstingets likabehandlingspolicy, men vi vill skruva upp ambitionerna.

2. För det andra pekar erfarenheterna från Danderyds sjukhus på vikten av vårdstatistik uppdelad mellan kvinnor och män, eftersom det synliggör bristande jämställdhet.

Det behöver inte vara medicinskt motiverat att behandling är olika kostsam eller effektiv – inte heller att undersökningar är olika omfattande eller väntetider olika långa.

3. En tredje byggsten är morgondagens sjukvård. På Berits arbetsplats var 75 procent av deltagarna i läkemedelsprövningar män, trots att diagnoserna var lika vanliga bland kvinnor.

Det måste vara självklart att kvinnor inkluderas i landstingsfinansierad forskning.

God liberal politik detaljstyr inte forskning, men genom att rikta resurser till de forskare som fått forskningsanslag i konkurrens ökar chanserna till hög kvalitet för både kvinnor och män. Ett viktigt beslut i landstingets nya forskningsstrategi är att landstingets forskning ska sträva mot jämställd vård, och att både kvinnor och män ska ges goda möjligheter att forska. Detta är viktiga mål för oss att följa upp.

4. Det fjärde och största steget mot jämställdhet är personalen: ett landsting blir inte mer jämställt än sina anställda.

Handledare med genuskompetens kan göra läkar- och sjuksköterskestudenter medvetna om vad jämställd vård innebär.

Genuskompetent vårdpersonal och ett jämställdhetsperspektiv hos chefer gynnar hela vården: tvättsäckarna hade varit överfulla i minst tjugo år i Danderyd innan en ny chef införde punkten ”Jämställdhetsfrågor” på dagordningen. Först då tog Berit upp frågan med de andra.

Kunniga medarbetare löser det mesta, och det måste få kosta. Karriär och lön måste motiveras av kompetens, inte av kön. Det är inte av naturen givet att en sjuksköterskas enda märkbara lönelyft sker när hon blir administratör eller då semesterpaniken närmar sig hos ledningen.

Eller att läkare får betalt under sin specialistutbildning, men inte sjuksköterskor. Inte heller är det självklart att barnomsorg enbart finns dagtid i områden där många jobbar natt. Vi arbetar därför för ett ”Nattis på Ackis”.

5. Den femte och sista pusselbiten är valfrihet för patienter och personal. I dag behöver vårdpersonal inte vara anställd av landstinget. Valfrihet i vården är därför en av de viktigaste jämställdhetsreformerna efter millennieskiftet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) öppnar för företagande och nya arbetsgivare i kvinnodominerande branscher. Det utmanar traditioner och normer och gynnar inte bara jämställdhet i landstinget, utan i hela samhället.

Folkpartiet liberalerna skapar ett liberalt och jämställt landsting. Demokrati, valfrihet och meritokrati skapar frihet, och liberal feminism handlar om att såväl kvinnor som män ska vara fria att göra egna val. Knepigare än så är det inte.

Lina Nordquist

Landstingsråd (FP)

Lena Lundberg

Landstingskandidat (FP)

Johan Enfeldt

Landstingskandidat (FP)

Jenny Gavelin

Landstingskandidat (FP)

Carl Nettelblad

Landstingskandidat (FP)

Kajsa Dovstad

Landstingskandidat (FP)