Ljusmanifestation mot våldtäkter och för en samtyckeslag.

Manifestation lk KrongobergTorsdagen den 27 februari anordnade Liberala Kvinnor Kronoberg en ljusmanifestation mot våldtäkter och för en samtyckeslag. En marschall för var och en av de 97 kvinnor och män, flickor och pojkar som våldtogs under förra året i Kronoberg tändes. Lennart Adell Kind höll ett tal skrivet av Liberala Kvinnors rättspolitisk talesperson Anna Mårtensson. Ändra lagstiftningen nu!

 

Beatrice, det är bråttom nu!

Justitieminister Beatrice Ask har tagit intryck av debatten och Justitieutskottet har tillkännagivit att regeringen ska tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över sexualbrottslagen. Vi som drivit de här frågorna hårt den senaste tiden är mycket nöjda men det är bråttom. Hur många människors sexuella integritet hinner kränkas innan en utredning är klar?

På Folkpartiets landsmöte i november beslutade vi att i vårt partiprogram skriva in att vi vill att sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat bestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke. På landsmötet beslutade vi också, på mitt yrkande, att vi vill att den ska kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelegat.

Min förhoppning är utredningen leder till att samtliga partier åtminstone kan instämma i Folkpartiets förslag om att döma den som borde förstått. Då kan riksdagen äntligen ta sig vidare efter den resultatlösa diskussion man enligt Ask haft ”de senaste 10-15 åren” och så fort som möjligt ta ett beslut som ger ökad sexuell integritet och ökad rättstrygghet i vårt land, särskilt för oss kvinnor.

Ask som i Agenda i SVT den 20 januari sa att ”Det är ingen enkel teknisk lösning som skulle göra alla nöjda och glada” har äntligen tagit intryck av debatten. Ask har visserligen fortfarande invändningar mot en samtyckeslagstiftning men vill ge utredningen breda direktiv och bland annat titta på om man istället skulle kunna fällas för vårdslöshet eller oaktsamhet i ett våldtäktsmål. Fler och fler jurister är inne på kriminalisering av sexuell oaktsamhet.

Vi som anser att våldtäkt är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett av de yttersta uttrycken för bristande jämställdhet i vårt samhälle, menar att utredningen måste genomföras med största skyndsamhet. Vi står inte ut med löpsedlar med det ena frikännandet efter det andra för att män inte förstått vad kvinnor menat och inte tagit ansvar för att ta reda på det. För varje månad som en utredning dröjer är det många människors, framförallt kvinnors, sexuella integritet som hinner kränkas. Beatrice, det är bråttom nu!

Anna Mårtensson
Liberala kvinnors rättspolitiska talesperson
Fd relationsvåldsspecialist (åklagare med specialistkompetens)