Kvinnor i topp i Ronneby

Valrörelsen i Blekinge har startat!

Liberala Kvinnor lyckades bra i Ronneby Kommun med både Lena Mahrle och Ylva Särnmark, som valdes in på plats två respektive plats fem på kommunfullmäktigelistan för Folkpartiet. Lena vittnar om att medlemskapet i Liberala Kvinnor varit av största vikt för denna utmärkelse, arbetet med och stödet från Folkpartiets kvinnoförbund har definitivt bidragit till att hon tagit steget till kommunalpolitiken.

Två liberala kvinnor på höga placeringar i Ronneby

Två liberala kvinnor på höga placeringar i Ronneby