Berlin med ”More Women in European Politics”

Jag packar väskan till Berlin och förbereder min presentation om ”Promoting women in politics”  som jag skall ha den 28/3 med anledning av att Liberala Kvinnor är med ett projekt som handlar om: ”Getting More Women into Politics”.

Konferensen startar och vi är knappt 40 kvinnor från olika delar av Europa. Dr Rosie Campbell inleder och visar statistik från England om hur få kvinnor det fortfarande är i politiken. Hon lyfter också frågan om förebilder och svårigheterna att förena familj och politik, inte minst då en stor del av den politiska verksamheten sker på kvällar och helger.

Charlotta i Berlin 28 mars 2014

Sedan är det min tur. Jag knyter an till det Rosie har talat om nämligen vikten av förebilder. I Sverige har vi 57 % kvinnliga EU parlamentariker. (Se: Presentation Berlin 27 -28 mars 2014 projekt Luden)
Den tredje kvinnliga EU kommissionären på raken är Cecilia Malmström och vår EU minister är en kvinna, Birgitta Ohlsson. EU politiken har i Sverige blivit något av ett kvinnligt specialområde! I vårt eget parti (FP) är det 3 kvinnor och en man i toppen av listan till årets EU val. Vi har lätt att locka kompetenta och skickliga kvinnor till EU parlamentet.

Jag får bra respons och många frågor. Både om den svenska föräldraförsäkringen, som jag lyfter som en viktig förutsättning för kvinnor att kunna kombinera yrkesliv med föräldraskap, och om vikten att tänka strategiskt kring konstruktion av listor och inte minst att ha rätt folk i valberedningarna.

Konferensen fortsätter och vi får höra om hur det fungerar i Estland när man är kvinnlig politiker och jag tänker att vi har trots allt kommit en bit på väg här i Sverige.

Senare under eftermiddagen diskuterar vi frågor som fungerar kvotering, finns det informella strukturer som är osynliga för kvinnor och vad önskar vi kvinnor av politiken.

I de sammanfattande slutsatserna enas vi om att kvotering behövs, vi vill inte vänta längre och ja det finns många informella strukturer som skall övervinnas. Inte minst finns det många politiska familjer som dominerar politiken, både på riksnivå och mer lokal nivå, runt om i Europa.

Jag åker hem med hjärtat fyllt av inspiration och hjärnan fylld av nya tankar och kunskaper. Att kunna sträcka ut en hjälpande hand till sina systrar i Europa och få en stödjande hand tillbaka känns bra.

Charlotta Schenholm
Ombudsman/projektledare Liberala Kvinnor