Släpp makten i hemmet

Anna Steele

Anna Steele

Liberala kvinnors ordförande Anna Steele skriver på VLT debatt

Kvinnor tjänar 3,6 miljoner mindre än män under sitt yrkesliv

Det finns flera orsaker till detta. Kvinnor förväntas vara hemma under småbarnsåren, vilket är negativt för löneutvecklingen och gör att pensionerna blir låga. Minst 50 procent av alla kvinnor kommer att bli fattigpensionärer och får leva på mellan 5000-8000 kr efter skatt.

Män förväntas inte vara hemma under småbarnsåren, vilket påverkar deras relationer. Forskning har visat att män som är mer med sina barn blir mindre riskbenägna, mindre benägna att använda våld och att dricka alkohol.

Föräldraförsäkringen i Sverige är mycket generös. Men det krävs två för att dansa tango. Det är dags att vi kvinnor släpper in våra partners så att de får del av den unika och viktiga småbarnstiden. Precis som det är dags för männen att kräva sin rätt till sin del av föräldraledigheten.

Genom handling kan vi föräldrar visa både kvinnor och män är föräldrar med allt vad det innebär. Först då kommer förväntningar och normer att förändras.

Men det innebär att kvinnor måste dela med sig av makten över hemmet och barnen, precis som männen måste dela med sig av makten i det offentliga livet.

Att män inte prioriterar relationer och kvinnor inte prioriterar arbetet påverkar samhället negativt, både ekonomiskt och ur ett jämställdhetsperspektiv. Att endast 9 procent av föräldradagarna tas ut av pappor innan barnen fyllt ett år talar sitt tydliga språk.

ANNA STEELE (FP), ORDFÖRANDE LIBERALA KVINNOR