Ny ombudsman Charlotta Schenholm

Charlotta Schenholm

Charlotta Schenholm

Charlotta Schenholm har börjat som ny ombudsman på Liberala Kvinnor från 1 mars. Hon kommer att arbeta deltid nu under våren för att när det närmar sig valet gå upp till heltid. Charlotta är civilekonom i botten, har en bred erfarenhet från näringslivet främst inom olika marknads – och säljbefattningar. Charlotta är också aktiv inom Stockholms politiken, b la som gruppledare i Kungsholmens Stadsdelsnämnd och som ersättare i trafik – och renhållningsnämnden.