Västerbotten antar jämställdhetsplan

Västerbottens årsmötet 2014 beslutade att anta den jämställdhetsplan som styrelsen, med stöd av intresserade medlemmar, arbetat fram under året. Ett samstämmigt årsmöte vill genom jämställdhetsplanen verka för att jämställdhetsfrågorna får större utrymme i lokalpolitiken, oavsett kommun. Liberala kvinnor med ordförande Ulrica Vesterlund har varit drivande i detta.

— Den nya jämställdhetsplanen  främjar feministiskt tänkande och agerande bland länets liberaler, stimulerar och inspirerar till motioner, interpellationer med mera och därigenom gör skillnad.  Jämställdhetsplanen har sin utgångspunkt från Liberala Kvinnors politiska plattform och Folkpartiets aktuella jämställdhetspolitik. Vi hoppas att vår jämställdhetsplan kan uppmuntra andra kommuner och län att arbeta mer strukturerat med jämställdhet, säger Ulrica Vesterlund.

Jämställdhetsplan för Västerbotten 2014